010.jpg
 

Berezhanska

 

Data

Type: Residential

Client: Private

Size: 15000 sq.m.

Location: Berezhanska street, 55, Lviv, Ukraine

Year: 2018-2020

Status: In progress

Team: Volodymyr Sledz, Ruslan Lukashchuk, Kyrylo Sledz

 
004.jpg
009.jpg
008.jpg
Technopark_schemes 1.jpg
007.jpg
006.jpg
003.jpg
011.jpg
012.jpg
002.jpg