1.jpg
 

Intercity Sykhiv

 

Data

Type: Commercial, retail

Client: Private client

Size: 10 500 sq.m.

Location: Chervonoyi Kalyny Ave, 62a, Lviv, Ukraine

Year: 2008-2010

Status: Completed

Team: Volodymyr Sledz, Artem Zhelunitsyn

 
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg