1.jpg
 

Brativ Tymoshenkiv

 

Data

Type: Residential

Client: Private client

Size: 1500 sq.m.

Location: Brativ Tymoshenkiv st, 2, Lviv, Ukraine

Year: 2008

Status: Completed

Team: Volodymyr Sledz, Anatoliy Bukov, Oleksiy Rybalko

 
1 (1).jpg
5.jpg
1 (7).jpg